YOMEDIA
UREKA

Đốt cháy hoàn toàn 1,74 gam một ankan A cần dùng 4,368 lít khí oxi ( đktc).Tìm CTPT của A ?

7. Đốt cháy hoàn toàn 1,08 gam một ankan A. Toàn bộ khí CO2 thu được cho vào nước vôi trong lấy dư được 7,5 gam kết tủa . Tìm CTPT của A.Tìm CTCT biết A tác dụng với Cl2 (1:1) cho 1 sản phẩm thế 8. Đốt cháy hoàn toàn 1,74 gam một ankan A cần dùng 4,368 lít khí oxi ( đktc).Tìm CTPT của A 9. Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A thu được 2,688 lít khí CO2 ( đktc) và 2,52 gam H2O. Tìm CTPT của A. 10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon đồng đẳng liên tiếp cần 45,92 lít O2 (đktc) được CO2 và 30,6 gam H2O. Vậy công thức phân tử của hai hidrocacbon trong hỗn hợp X 11.Đốt cháy hết hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon là đồng dăng kế tiếp nhau .Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 25 gam kết tủa và khối lượng dd giảm đi 7,7 gam Xác định CTPT và tính % khối lượng của mỗi hidrocacbon
Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON