ADMICRO
VIDEO

CTPT của X là gì biết M=123

Chất hữu cơ X có M=123 và khối lượng C,H,O và N trong phân tử theo thứ tự tỉ lệ với 12:5:32:14. CTPT của X là.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • gọi CTĐGN của X là CxHyOzN

  x:y:z:t = nC:nH:nO:nN = \(\frac{mc}{12}\):\(\frac{mH}{1}\):\(\frac{mO}{16}\):\(\frac{mN}{14}\) = 1:5:2:1

  => CTĐGN: CH5O2N

  MX = 123

  (CH5O2N)n = 123 <=> 12n+5n+32n+13n=123

  => n\(\approx\)2

  => CTPT của X là C2H10O4N2

    bởi Đặng Gia Bảo 02/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON