giúp e chi tiết câu này với

bởi Lợn Lười ngày 13/12/2017

đặc điểm đất của đồng bằng sông cửu long

Câu trả lời (1)

 • Đất phù sa ngọt:
  – Chiếm khỏang 30% diện tích của đồng bằng, là loại đất tốt nhất, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.
  – Phân bố thành một dải dọc sông Tiền và sông Hậu, ngoài phạm vi tác động của thủy triều
  + Đất phèn:
  – Có diện tích lớn nhất, chiếm khỏang 41% diện tích của đồng bằng, phần lớn đã được cải tạo để trồng lúa, cây ăn quả…
  – Phân bố tập trung ở Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên và vùng trung tâm bán đảo Cà Mau
  + Đất mặn:
  – Chiếm khỏang 19% diện tích của đồng bằng, đang được cải tạo dần để trồng lúa, cói kết hợp nuôi thủy sản và trồng rừng.
  – Phân bố thành một dải ven Biển Đông và ven vịnh Thái Lan.
  + Đất khác: phân bố rãi rác.

  bởi Lê Nguyễn Hạ Anh ngày 15/12/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn