YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 47 SGK Hóa học 8

Giải bài 1 tr 47 sách GK Hóa lớp 8

Dấu hiệu nào là chính để phân biệt hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lí?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

- Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lí là sự xuất hiện chất mới.

Ví dụ:

- Hiện tượng vật lí: Nước đá ở thể rắn tan ra thành Nước (lỏng), sôi ở 1000C chuyển thành thể khí. Như vậy, ở đây không có sự hình thành chất mới.

Vẫn là nước từ rắn → lỏng → khí

- Hiện tượng hóa học: Thanh sắt để lâu ngày trong không khí, ẩm ướt bị han gỉ. Như vậy, ban đầu từ kim loại nguyên chất là Fe, dưới tác dụng của oxi không khí, hơi nước chuyển thành gỉ sắt là Fe2O3, FeO. Có sự hình thành chất mới.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 47 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON