AMBIENT

Bài tập 5 trang 139 SGK nâng cao Hóa học 10

Bài tập 5 trang 139 SGK nâng cao Hóa học 10

Cho lượng dư dung dịch AgNO3 tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp NaF 0,05M và NaCl 0,1M. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và tính khối lượng kết tủa thu được.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Ta có: nNaF = 0,1.0,05 = 0,005 (mol); nNaCl = 0,1.0,1 = 0,01 (mol) .

Chỉ có NaCl tác dụng với dung dịch AgNO3 còn NaF không tác dụng do không tạo ra kết tủa.

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

                0,01        0,01

Khối lượng kết tủa thu được: mAgCl = 0,01.143,5 = 1,435 (gam).

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 139 SGK nâng cao Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>