YOMEDIA

Bài tập 3 trang 145 SGK nâng cao Hóa học 10

Bài tập 3 trang 145 SGK nâng cao Hóa học 10

Hãy nêu ra các phản ứng để chứng minh rằng tính khử của các ion halogenua tăng dần theo chiều: F < Cl < Br < I.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Những phản ứng chứng minh tính khử cửa các ion halogenua tăng theo chiều:

F< Cl- < Br< I-.

Ion Fchỉ có thể bị oxi hóa bằng dòng điện.

Ion Cl- bị oxi hóa bởi chất oxi hóa mạnh, ví dụ KMnO4 .

Ion Brbị oxi hóa bởi Cl2 .

Ion I- bị oxi hóa bởi Br2 .

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 145 SGK nâng cao Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA