• Câu hỏi:

  Lẽ phải là gì?

  • A. Là những điều được coi là đúng đắn 
  • B. Là những điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích của xã hội 
  • C. Là những điều được coi là phù hợp
  • D. Là những lợi ích chung của xã hội

    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC