ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tôn trọng lẽ phải là:

  • A. Lắng nghe ý kiến của người khác
  • B. Bảo vệ ý kiến của mình vì nghĩ nó đúng
  • C. Không chịu sửa lỗi
  • D. Ai nói gò cũng thấy có lý

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7215

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON