YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 19 SGK GDCD 8

Giải bài 1 tr 19 sách GK GDCD LỚP 8

Theo em, những hoạt động nào sau đây thuộc loại hoạt động chính trị - xã hội? Vì sao?

a) Học tập văn hoá 

b) Tham gia các công việc gia đình 

c) Tham gia sản xuất ra của cải vật chất (công nghiệp, nông nghiệp...) 

d) Tham gia xây dựng các công trình (xây dựng nhà máy, cầu đường, xây dựng các công trình thuỷ điện..) 

đ) Tham quan du lịch 

e) Hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ 

g) Tham gia các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa 

h) Tham gia các hoạt động của Đội, của Đoàn 

i) Tuyên truyền về nếp sống văn hoá 

k) Giúp đỡ người gặp khó khăn (cụ già, em nhỏ, người gặp rủi ro, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách...) 

l) Tham gia giữ gìn trật tự trị an 

m) Giúp đỡ lực lượng an ninh săn bắt cướp 

n) Giữ gìn vệ sinh môi trường ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng 

o) Giữ gìn vệ sinh cá nhân

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Các hoạt động: (c), (d), (e), (g), (h), (i), (k), (1), (m), (n) là những hoạt động chính trị - xã hội.
  • Hoạt động (c), (d): là hoạt động chính trị - xã hội liên quan việc xây dựng và bảo vệ nhà nước, đây là hoạt động của người lao động trong các cơ sở công nghiệp, trong các nhà máy, các công trình và của người nông dân ở nông thôn nhằm tạo ra của cải vật chất cho xã hội.
  • Hoạt động (e), (h), (i), (1), (m): là hoạt động của các đoàn thể quần chúng, tổ chức chính trị (Đoàn, Đội, Hội, các CLB...) nhằm phát triển cá nhân, xây dựng các tập thể, đóng góp vào công việc chung của xã hội.
  • Hoạt động (g), (k), (n) hoạt động nhân đạo, từ thiện, bảo vệ môi trường... 

-- Mod GDCD 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 19 SGK GDCD 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF