YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 19 SGK GDCD 8

Giải bài 2 tr 19 sách GK GDCD LỚP 8

Em hãy phân loại những biểu hiện dưới đây thành hai loại: thể hiện sự tích cực và không tích cực khi tham gia hoạt động chính trị - xã hội.

a) Luôn luôn tham gia đúng giờ 

b) Luôn luôn phải nhắc nhở 

c) Bị bạn bè lôi kéo 

d) Nhờ người khác tham gia để được nghỉ 

đ) Làm việc để được nhận xét tốt

e) Tham gia vì thấy lợi ích cho mọi người và bản thân 

g) Lo lắng đến công việc được phân công 

h) Tham gia vì thầy cô giáo yêu cầu 

i) Vận động các bạn cùng tham gia 

k) Luôn xác định mục tiêu và kiểm tra đánh giá lại kết quả hoạt động

l) Suy nghĩ, cải tiến, sáng tạo trong hoạt động

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

  • Những biểu hiện dưới đây thể hiện sự tích cực tham gia hoạt động chính trị - xã hội: (a), (e), (g), (i), (k), (l).
  • Những biểu hiện dưới đây thể hiện sự không tích cực tham gia hoạt động chính trị - xã hội: (b), (c), (d), (đ), (h).

-- Mod GDCD 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 19 SGK GDCD 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON