YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 90 SGK GDCD 11

Giải bài 5 tr 90 sách GK GDCD LỚP 11

Hãy nêu những ví dụ thể hiện dân chủ và thể hiện không dân chủ mà em biết.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Thể hiện dân chủ

  • Đi bầu cử (công dân từ đủ 18 tuổi trở lên) 
  • Trước khi ban hành luật thì thực hiện trưng cầu dân ý qua các cơ quan, đoàn thể... 
  • Hình thức phê bình, tự phê bình của các cơ quan, đoàn thể... 

Thể hiện không dân chủ: 

  • Chế độ phong kiến: mọi quyền lực tập trung trong tay nhà vua, dân không có tiếng nói (Vua bảo thần tử, thần bất tử bất trung)

-- Mod GDCD 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 90 SGK GDCD 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF