YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 64 SGK GDCD 11

Giải bài 1 tr 64 sách GK GDCD LỚP 11

Trình bày khái niệm thành phần kinh tế và căn cứ để xác định thành phần kinh tế ở nước ta.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất.
  • Thành phần kinh tế liên quan đến mối quan hệ giữa người với người trong việc chiếm hữu tư liệu sản xuất. Sở hữu tư liệu sản xuất được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với từng giai đoạn khác nhau và là căn cứ trực tiếp để xác định thành phần kinh tế.

-- Mod GDCD 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 64 SGK GDCD 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF