YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 10 trang 65 SGK GDCD 11

Giải bài 10 tr 65 sách GK GDCD LỚP 11

Tại sao phải tăng cường vai trò và nâng cao hiệu lực quản lí kinh tế của nhà nước? Theo em, muốn tăng cường vai trò và nâng cao hiệu lực quản lí kinh tế của Nhà nước, cần có những giải pháp nào? Tại sao?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 10

Sự cần thiết, khách quan phải có vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước:

  • Do yêu cầu phải thực hiện vai trò của chủ sở hữu Nhà nước về TLSX (vốn) đối với các doanh nghiệp Nhà nước.
  • Nền kinh tế hàng hoá (các tác động tiêu cực) cần phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực; tạo sự ổn định và phát triển kinh tế, xã hội.
  • Đảm bảo đúng mục tiêu XHCN trong xây dựng đất nước: giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh cần có sự quản lý của Nhà nước.

Tăng cường vai trò và hiệu lực quản lý nền kinh tế của Nhà nước:

  • Tiếp tục đổi mới công cụ để tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng; giữ vững định hướng XHCN;
  • Tăng cường lực lượng vật chất của Nhà nước để điều tiết thị trường: dự trữ quốc gia, trang bị công nghệ hiện đại, nâng cao trình độ quản lý nền kinh tế và các doanh nghiệp Nhà nước;
  • Tiếp tục cải cách bộ máy Nhà nước. Trên cơ sở phát triển mạnh mẽ LLSX hiện đại gắn với xây dựng QHSX mới phù hợp trên cả 3 mặt: Sở hữu, Quản lý, Phân phối.
  • Nhà nước quản lí kinh tế bằng pháp luật, chính sách và phương pháp quản lý, chiến lược
  • Phân phối theo lao động

-- Mod GDCD 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 10 trang 65 SGK GDCD 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON