YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 10 trang 35 SGK GDCD 11

Giải bài 10 tr 35 sách GK GDCD LỚP 11

Theo em, Nhà nước cần có chủ trương gì để phát huy mặt tích cực và hạn chế tác động phân hóa giàu-nghèo của quy luật giá trị?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 10

Nhà nước thông qua việc ban hành và sử dụng pháp luật, các chính sách kinh tế, chính sách xã hội và bằng thực lực kinh tế của mình để điều tiết thị trường nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế sự phân hóa giàu nghèo và những tiêu cực xã hội khác, thúc đẩy phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.

-- Mod GDCD 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 10 trang 35 SGK GDCD 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF