YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 38 SGK Địa lý 9

Giải bài 2 tr 38 sách GK Địa lớp 9

Cho bảng số liệu:

Bảng 10.2. Số lượng gia súc, gia cầm và chỉ số tăng trưởng (năm 1990 = 100,0%)

Năm Trâu (nghìn con) Chỉ số tăng trưởng (%) Bò (nghìn con) Chỉ số tăng trưởng Lợn (nghìn con) Chỉ số tăng trưởng (%) Gia cầm (triệu con) Chỉ số tăng trưởng (%)

1990

1995

2000

2002

2854,1

2962,8

2897,2

2814,4

100,0

103,8

101,5

98,6

3116,9

3638,9

4127,9

4062,9

100,0

116,7

132,4

130,4

1260,5

16306,4

20198,8

23169,5

100,0

133,0

164,7

189,0

107,4

142,1

196,1

133,3

100,0

132,3

182,6

217,2

a) Vẽ trên cùng hệ trục toạ độ bốn đường biểu diễn thể hiện chỉ số tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm qua các năm 1990, 1995, 2000 và 2002.

b) Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét và giải thích tại sao đàn gia cầm và đàn lợn tăng. Tại sao đàn trâu không tăng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Câu a: Vẽ biểu đồ

Câu b:

Nhận xét:

 • Thời kì 1990 - 2002, số lượng đàn gia súc, gia cầm của nước ta đều tăng nhưng tốc độ tăng khác nhau.
  • Đàn lợn có tốc độ tăng nhanh nhất (tăng hơn 2,2 lần), kế đó là đàn gia cầm (tăng hơn 2 lần).
  • Đàn bò tăng khá (tăng hơn 1,7 lần), đàn trâu không tăng.

Giải thích: 

 • Đàn gia súc, gia cầm tăng do:
  • Mức sống nhân dân được cải thiện nên nhu cầu về thực phẩm động vật tăng.
  • Nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi được nâng cao.
  • Chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi của Nhà nước.
 • Tốc độ tăng khác nhau do nhu cầu thị trường, điều kiện phát triển và hiệu quả của chăn nuôi.

Đàn lợn và đàn gia cầm có tốc độ tăng nhanh hơn đàn trâu, bò do:

 • Thịt lợn, trứng và thịt gia cầm là các loại thực phẩm truyền thống và phổ biến của dân cư nước ta.
 • Nhờ những thành tựu của ngành sản xuất lương thực, nên nguồn thức ăn cho đàn lợn và đàn gia cầm được đảm bảo tốt hơn.

Trâu không tăng: vì trâu được nuôi chủ yếu để lấy sức kéo, việc đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp đã ảnh hưởng tới sự phát triển của đàn trâu.

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 38 SGK Địa lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF