YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 61 SGK Địa lý 8

Giải bài 3 tr 61 sách GK Địa lớp 8

Vẽ biểu đồ hình cột và nhận xét GDP/người của các nước ASEAN theo bảng số liệu 17.1 (SGK trang 61).

Câu 3 SGK Địa lý 8 trang 61

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Biểu đồ:

  • Biểu đồ tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người của một số nước Đông Nam Á năm 2001

Giải câu 3 SGK Địa lý 8 trang 61

Nhận xét:

  • GDP/người giữa các nước ASEAN không đều.
  • Nước có GDP/người cao nhất là Xin-ga-po (20740USD), tiếp theo là Bru- nây (12300USD), Ma-lai-xi-a (3680USD), Thái Lan (1870USD).
  • Các nước có GDP/người thấp dưới 1000USD là Phi-líp-pin (930USD), In-đô- nê-xi-a (680USD), Việt Nam (415ƯSD), Lào (317USD), Cam-pu-chia (280USD).
  • GDP/người của Xin-ga-po gấp 74 lần GDP/ngƯời của Cam-pu-chia, gấp 65,4 lần GDP/người của Lào, gấp gần 50 lần GDP/người của Việt Nam...

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 61 SGK Địa lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON