YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 27 SGK Địa lý 6

Giải bài 3 tr 27 sách GK Địa lớp 6

Dựa vào bảng dưới đây, em hãy cho biết cách tính ngày bắt đầu các mùa ở nửa cầu Bắc theo âm-dương lịch chênh với ngày bắt đầu các mùa theo dương lịch bao nhiêu ngày?

Mùa Tính theo dương lịch Tính theo âm-dương lịch

Mùa xuân

Mùa hạ

Mùa thu

Mùa đông

Từ ngày 21-3 (xuân phân) đến ngày 22-6 (hạ chí)

Từ ngày 22-6 (hạ chí) đến ngày 23-9 (thu phân)

Từ ngày 23-9 (thu phân) đến ngày 22-12 (đông chí)

Từ ngày 22-12 (đông chí) đến ngày 21-3 (xuân phân)

Từ ngày 4-5 tháng 2 dương lịch (lập xuân) đến ngày 5-6 tháng 5 dương lịch (lập hạ)

Từ ngày 5-6 tháng 5 dương lịch (lập hạ) đến ngày 7-8 tháng 8 dương lịch (lập thu)

Từ ngày 7-8 tháng 8 dương lịch (lập thu) đến ngày 7-8 tháng 11 dương lịch (lập đông)

Từ ngày 7-8 tháng 11 dương lịch (lập đông) đến ngày 4-5 tháng 2 dương lịch (lập xuân)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Ngày bất đầu các mùa theo âm-dương lịch ở nửa cầu Bắc chênh với ngày bắt đầu các mùa theo dương lịch khoảng 45 - 48 ngày. Cách tính như sau:

  • Mùa xuân: Tháng 2 có 28 ngày, vì thế từ 04-2 đến 28-2 có:

28 ngày - 4 ngày = 24 ngày, cộng với 21 ngày của tháng 3 = 45 ngày.

  • Mùa hạ: Tháng 5 có 31 ngày, vì thế từ 05-5 đến 31-5 có:

31 ngày - 5 ngày = 26 ngày, cộng với 22 ngày của tháng 6 = 48 ngày.

  • Mùa thu: Tháng 8 có 31 ngày, vì thế từ 07-8 đến 31-8 có:

31 ngày - 7 ngày = 24 ngày, cộng với 23 ngày của tháng 9 = 47 ngày.

  • Mùa đông: Tháng 11 có 30 ngày, vì thế từ 07-11 đến 30-11 có:

30  ngày - 7 ngày = 23 ngày, cộng với 22 ngày của tháng 12 = 45 ngày.

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 27 SGK Địa lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON