RANDOM

Hỏi đáp về Sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt Trời - Địa lý 6

Sau khi học xong bài Địa lý 6 Bài 8 Sự chuyển động của trái đất quanh mặt Trời nếu các em có những khó khăn, thắc mắc liên quan đến bài chưa thể giải quyết thì các em có thể đặt câu hỏi để được giải đáp thắc mắc.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (146 câu):

 • Lành Hiền Lành Hiền Cách đây 4 tháng
  Đặc điểm năm đoi khi hau trên trái đất

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Trần Hường Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • con cai Cách đây 5 tháng

  A. vòng cực.

  B. chí tuyến Bắc.

  C. chí tuyến Nam.

  D. xích đạo.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phung Thuy Cách đây 5 tháng

  A. 21 - 3 và 22 - 6.

  B. 22 - 6 và 22 - 12. 

  C. 21 - 3 và 23 - 9.   

  D. 23 - 9 và 22 - 12.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh thuận Cách đây 5 tháng

  A. tròn.

  B. elip gần tròn.

  C. vuông.

  D. Chữ nhật.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuấn Huy Cách đây 5 tháng

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang Cách đây 5 tháng

  A. 365 ngày 3 giờ.

  B. 365 ngày 4 giờ.

  C. 365 ngày 5 giờ.   

  D. 365 ngày 6 giờ.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hoài Thương Cách đây 5 tháng

  A. Ngày 21 tháng 3

  B. Ngày 23 tháng 9

  C. Ngày 22 tháng 12

  D. Ngày 22 tháng 6

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thị Trinh Cách đây 5 tháng

  A. Hạ chí     

  B. Thu phân     

  C. Đông chí     

  D. Xuân phân

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh duy Cách đây 5 tháng

  A. 23/9 thu phân     

  B. 22/12 đông chí     

  C. 22/6 hạ chí     

  D. 12/3 xuân phân

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoàng duy Cách đây 5 tháng

  A. Ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12.     

  B. Ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9.     

  C. Ngày 22 tháng 3 và ngày 22 tháng 9.     

  D. Ngày 21 tháng 6 và ngày 23 tháng 12.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoa Hong Cách đây 5 tháng

  A. Từ vòng cực đến cực

  B. Giữa hai chí tuyến

  C. Giữa hai vòng cực

  D. Giữa chí tuyến và vòng cực

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoa Lan Cách đây 5 tháng

  A. Ngày 21 tháng 3

  B. Ngày 23 tháng 9

  C. Ngày 22 tháng 12

  D. Ngày 22 tháng 6

  01/01/1970 |    8 Trả lời

  Theo dõi (0)
  8
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 5 tháng

  A. Hạ chí

  B. Thu phân

  C. Đông chí

  D. Xuân phân

  01/01/1970 |    9 Trả lời

  Theo dõi (0)
  9
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Tú Cách đây 5 tháng

  A. 23/9 thu phân

  B. 22/12 đông chí

  C. 22/6 hạ chí

  D. 12/3 xuân phân 

  01/01/1970 |    9 Trả lời

  Theo dõi (0)
  9
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Thảo Trang Cách đây 5 tháng

  A. Ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12.

  B. Ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9.

  C. Ngày 22 tháng 3 và ngày 22 tháng 9.

  D. Ngày 21 tháng 6 và ngày 23 tháng 12. 

  01/01/1970 |    8 Trả lời

  Theo dõi (0)
  8
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Trang Cách đây 5 tháng

  A. Từ vòng cực đến cực

  B. Giữa hai chí tuyến

  C. Giữa hai vòng cực

  D. Giữa chí tuyến và vòng cực 

  01/01/1970 |    8 Trả lời

  Theo dõi (0)
  8
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Dat Cách đây 5 tháng

  a. Nửa Cầu Bắc nhận nhiều ánh sáng Mặt Trời hơn Nửa Cầu Nam.

  b. Nửa Cầu Nam nhận nhiều ánh sáng Mặt Trời hơn Nửa Cầu Bắc.

  c. Hai nửa cầu nhận được ánh sáng Mặt Trời như nhau.

  d. Cả a, b, c đúng.

  01/01/1970 |    6 Trả lời

  Theo dõi (0)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhi Nhi Cách đây 5 tháng

  a. Bán Cầu Nam chếch xa Mặt Trời.

  b. Bán Cầu Nam nhận ít nhiệt và ánh sáng Mặt Trời.

  c. Bán Cầu Nam sẽ là mùa lạnh.

  d. Cả a,b,c đúng.

  e. Cả a,b,c sai.

  01/01/1970 |    7 Trả lời

  Theo dõi (0)
  7
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhi Nhi Cách đây 5 tháng

  a. Nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nhận được ánh sáng, nhiều nhiệt.

  b. Nửa cầu Nam ngả về phía Mặt Trời.

  c. Nửa cầu Bắc nhận ít nhiệt và ánh sáng Mặt Trời.

  01/01/1970 |    6 Trả lời

  Theo dõi (0)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chi Vi Cách đây 6 tháng
  Khu vực có 4 mùa rõ rệt nhất trên Trái Đất là

  01/01/1970 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ly Phạm Cách đây 7 tháng
  Trình bày sự chuyển động của trái đất quay quanh mặt trời và hệ quả ?

  01/01/1970 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huy Tran Cách đây 7 tháng
  Các đại dương đã đem đến cho con người những giá trị to lớn vô tận như hải sản giao thông năng lượng tự nhiên việc con người đang ngày càng chạy càng thải ra nhiều khí CO2 làm gia tăng hiệu ứng nhà kính khiến trái đất ấm dần lên từ đó băng ở hai cực dần tăng chạy khiến cho mực nước các đại dương tăng cao đe dọa trực tiếp đến các vùng đất thấp ven biển trên toàn thế giới Nếu nơi em ở thực sự bị nước biển dâng gây ngập lụt đe dọa đến cuộc sống thì em có suy nghĩ mong muốn giải pháp gì để điều đó không

  01/01/1970 |    8 Trả lời

  Theo dõi (0)
  8
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Yến Nguyễn Hải Cách đây 7 tháng
  Đặc điểm nào sau đây không đúng về chuyển động của trái đất quanh mặt trời

  01/01/1970 |    9 Trả lời

  Theo dõi (1)
  9
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • 파크 지민 Cách đây 8 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)