YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 19 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài tập 2 trang 19 Tập bản đồ Địa Lí 6

Chọn các từ: uốn nếp, đứt gãy, xâm thực, phong hóa, núi lửa, bồi tụ, động đất rồi điền vào bảng dưới đây sao cho phù hợp.

A B. Biểu hiện
1. Nội lực  
2. Ngoại lực  

 

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

A B. Biểu hiện
1. Nội lực Uốn nếp, đứt gãy, núi lửa, động đất
2. Ngoại lực Xâm thực, phong hóa, bồi tụ
 

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 19 Tập bản đồ Địa Lí 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON