YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 16 SBT Địa lí 10

Bài tập 5 trang 16 SBT Địa lí 10

Các câu dưới đây đúng hay sai?

a) Ở cùng một thời điểm, các địa điểm thuộc các kinh tuyến khác nhau sẽ có giờ khác nhau, đó là giờ múi.

O Đúng.                       O Sai.

b) Người ta chia bề mặt Trái Đất làm 24 múi giờ, mỗi múi giờ rông 30° kinh tuyến.

O Đúng.                       O Sai.

c) Giờ ở múi số 0 được lấy làm giờ quốc tế (giờ GMT). Việt Nam thuộc múi giờ số 7.

O Đúng.                       O Sai.

d) Giờ của múi giờ số 0 chính là giờ địa phương của kinh tuyến 0°.

O Đúng.                      O Sai.

e) Nếu đi từ phía tây sang phía đông, qua kinh tuyến 0° thì phải lùi lại một ngày lịch; còn nếu đi từ phía đông sang phía tây, qua kinh tuyến 0° thì phải tăng thêm một ngày lịch.

O Đúng.                      O Sai. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

a) Ở cùng một thời điểm, các địa điểm thuộc các kinh tuyến khác nhau sẽ có giờ khác nhau, đó là giờ múi.

Chọn: Sai

b) Người ta chia bề mặt Trái Đất làm 24 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 30° kinh tuyến.

Chọn: Sai

c) Giờ ở múi số 0 được lấy làm giờ quốc tế (giờ GMT). Việt Nam thuộc múi giờ số 7.

Chọn: Đúng

d) Giờ của múi giờ số 0 chính là giờ địa phương của kinh tuyến 0°.

Chọn: Sai

e) Nếu đi từ phía tây sang phía đông, qua kinh tuyến 0° thì phải lùi lại một ngày lịch ; còn nếu đi từ phía đông sang phía tây, qua kinh tuyến 0° thì phải tăng thêm một ngày lịch.

Chọn: Sai.

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 16 SBT Địa lí 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON