YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 21 SGK Địa lý 10

Giải bài 3 tr 21 sách GK Địa lớp 10

Căn cứ vào bản đồ các múi giờ, hãy tính giờ và ngày ở Vệt Nam, biết rằng ở thời điểm đó, giờ GMT đang là 24 giờ ngày 31-12?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Vào thời điểm đó ở Việt Nam là 7 giờ ngày 1/1

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 21 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1