YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 55 SGK Địa lý 10

Giải bài 2 tr 55 sách GK Địa lớp 10

Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các kiểu khí hậu.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Đọc các biểu đồ:

 • Biểu đồ khí hậu nhiệt đới gió mùa Hà Nội (Việt Nam)
  • Ở đới khí hậu nhiệt đới.
  • Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng 17°c, nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 30°c, biên độ nhiệt độ năm khoảng 13°c.
  • Tổng lượng mưa cả năm là 1694 mm. Mưa nhiều từ tháng 5 đến tháng 10; mưa ít hoặc không có mưa lừ tháng 11 đôn tháng 4.
 • Biểu đồ khí hậu ôn đới lục địa U-pha (Liên bang Nga)
  • Ở đới khí hậu ôn đới.
  • Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng - 5°c, nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 190c, hiên độ nhiệt độ năm khoảng 240c.
  • Tổng lượng mưa cả năm là 584 mm. Mưa nhiều vào các tháng 6, 7, 8, 10,
  • 11, 12; mưa ít hoặc không có mưa vào các tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9.
 •  Biểu đồ khí hậu ôn đới hải đương Va-len-xi-a (Ai-len)
  • Ở đới khí hậu ôn đới.
  • Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng 7°c, nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 160c, biên độ nhiệt độ năm khoảng 90c.
  • Tổng lượng mưa cả năm là 1416 mm. Mưa nhiều quanh năm, nhất là từ tháng 10 đến tháng 1.
 • Biểu đồ khí hậu cận nhiệt địa trung hải Pa-lec-mô (I-ta-li-a)
  • Ở đới khí hậu cận nhiệt.
  • Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng 110c, nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 220c, biên độ nhiệt độ năm khoảng 110c.
  • Tổng lượng mưa cả năm là 692 mm. Mưa nhiều từ iháng 10 đến tháng 4; mưa ít hoặc không có mưa từ tháng 5 đến tháng 9.

So sánh những điếm giống nhau và khác nhau của một số kiểu khí hậu:

 • Kiểu khí hậu ôn đới hải dương với kiểu khí hậu ôn đới lục địa.
  • Giống nhau: nhiệt độ trung bình năm ôn hòa (tháng cao nhất có nhiệt độ trung hình không tới 20°), lượng mưa trung hình năm ở mức trung hình.
  • Khác nhau: Ôn đới đại dương có nhiệt độ tháng thấp nhất vẫn trên 00c, biên độ nhiệt năm nhỏ. Ôn đới lục địa nhiệt độ trung hình tháng thấp nhất xuống dưới 00c, biên độ nhiệt độ năm lớn; ôn đới đại dương mưa nhiều hơn, hầu như quanh năm, mưa nhiều vào mùa thu và đông; ôn đới luc địa mưa ít hơn, mưa nhiều vào mùa hạ.
 • Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa so với kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải.
  • Giống nhau: đều có một mùa mưa và một mùa khô; đều có nhiệt độ trung bình năm cao.
  • Khác nhau:
   • Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa: nóng ẩm, mưa nhiều vào mùa hạ, khô hoặc ít mưa vào mùa thu và đông; kiểu khí hậu cận nhiệl địa trung hải: nóng, khô vào mùa hạ, mưa nhiều vào mùa thu, đông.
   • Nhiệt độ trung bình năm ở kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa cao hơn.

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 55 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON