ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Thực hành chế biến các món ăn có sử dung nhiệt - Công nghệ 9

Nếu các em có những khó khăn về nội dung bài học, bài tập liên quan đến Công nghệ 9 Bài 8 Thực hành chế biến các món ăn có sử dung nhiệt từ bài tập SGK, sách tham khảo. Các trang mạng cộng đồng Công nghệ HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (1 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1