ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 37 SGK Công nghệ 9

Giải Câu 2 trang 37 Công nghệ 9

Hãy nếu các giống cây ăn quả có múi mà em biết ? Ở địa phương em trồng loại giống nào là phổ biến ? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

– Các giống cam : Cam mật , cam sành , cam xã Đoài

– Các giống quýt : quýt tích Giang , quýt đường ,quýt hồng . . .

– Các giống bưởi : Bưởi đoan Hùng , bưởi Thanh Trà , bưởi Năm ni . . .

Ở địa phương em trồng loại giống bưởi là phổ biến 

-- Mod Công Nghệ 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 37 SGK Công nghệ 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1