AMBIENT

Bài tập 1 trang 50 SGK Công nghệ 9

Giải bài 1 tr 50 sách GK CN lớp 9

Hãy đánh dấu (X) vào cột "Lắp đặt nổi" hoặc "Lắp đặt ngầm" để khẳng định câu thể hiện đặc điểm của kiểu lắp đặt mạng điện?

Đặc điểm Lắp đặt nổi Lắp đặt ngầm
Dây dẫn được lồng trong các ống nhựa đặt dọc theo trần nhà, cột, dầm, xà.    
Lắp đặt dây dẫn thường phải tiến hành trước khi đổ bê tông.    
Dây dẫn được đặt trong rãnh của tường, trần nhà, sàn bê tông.    
ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Đặc điểm Lắp đặt nổi Lắp đặt ngầm
Dây dẫn được lồng trong các ống nhựa đặt dọc theo trần nhà, cột, dầm, xà. X  
Lắp đặt dây dẫn thường phải tiến hành trước khi đổ bê tông.   X
Dây dẫn được đặt trong rãnh của tường, trần nhà, sàn bê tông. X  

-- Mod Công Nghệ 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 50 SGK Công nghệ 9 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
?>