YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chi tiết máy được lắp ghép với nhau như thế nào ?

  • A. Mối ghép cố định và mối ghép động
  • B. Mối ghép cố định và mối ghép tháo được
  • C. Mối ghép cố định và mối ghép không tháo được
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Các chi tiết máy được ghép với nhau bằng mối ghép cố định và mối ghép động.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17273

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON