YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Mối ghép bằng đinh tán thường được dùng khi ?

  • A. Mối ghép phải chịu được nhiệt độ cao.
  • B. Chịu lực lớn và chấn động mạnh.
  • C. Vật liệu tấm ghép không hàn được hoặc khó hàn.
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Mối ghép bằng đinh tán thường được dùng khi

  • Vật liệu tấm ghép không hàn được hoặc khó hàn.

  • Mối ghép phải chịu được nhiệt độ cao.

  • Chịu lực lớn và chấn động mạnh.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17283

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON