YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Mối ghép bằng đinh tán thường được dùng khi ?

  • A. Mối ghép phải chịu được nhiệt độ cao.
  • B. Chịu lực lớn và chấn động mạnh.
  • C. Vật liệu tấm ghép không hàn được hoặc khó hàn.
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Mối ghép bằng đinh tán thường được dùng khi

  • Vật liệu tấm ghép không hàn được hoặc khó hàn.

  • Mối ghép phải chịu được nhiệt độ cao.

  • Chịu lực lớn và chấn động mạnh.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 17283

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON