YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chi tiết máy có công dụng riêng là ?

  • A. Bánh răng
  • B. Trục khuỷu
  • C. Bu lông
  • D. Tất cả các chi tiết trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Chi tiết máy có công dụng riêng: khung xe đạp, kim máy khâu, trục khuỷu

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 17271

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON