ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 17 Công nghệ cắt gọt kim loại

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 17 về Công nghệ cắt gọt kim loại online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Góc \(\alpha \) phải lớn
  • B. Góc \(\beta \) phải nhỏ
  • C. Góc \(\gamma \) phải lớn
  • D. Góc \(\alpha \) phải nhỏ
  • A. Góc sau
  • B. Góc trước
  • C. Góc sắc
  • D. Tất cả đều sai
   
   
  • A. Mặt đáy
  • B. Mặt sau
  • C. Lưỡi cắt chính
  • D. Mặt trước
  • A. Để cắt được vật liệu thì độ cứng của dao phải thấp hơn độ cứng của phôi
  • B. Để cắt được vật liệu thì độ cứng của dao phải cao hơn độ cứng của phôi
  • C. Mặt trước của dao là mặt tiếp xúc với phôi trong quá trình cắt
  • D. Tất cả đều sai
  • A. Gia công kim loại bằng cắt gọt là lấy đi một phần kim loại của phôi dưới dạng phoi để thu được chi tiết có hình dạng và kích thước theo yêu cầu
  • B. Gia công kim loại bằng cắt gọt là lấy đi một phần kim loại của phoi dưới dạng phôi để thu được chi tiết có hình dạng và kích thước theo yêu cầu
  • C. Gia công kim loại bằng cắt gọt là phương pháp gia công không có phoi
  • D. Cả 3 đều đúng
 

 

YOMEDIA
1=>1