• Câu hỏi:

  Mặt tì của dao lên đài gá dao là:

  • A. Mặt đáy
  • B. Mặt sau
  • C. Lưỡi cắt chính
  • D. Mặt trước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC