YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để phoi thoát dễ dàng thì:

  • A. Góc \(\alpha \) phải lớn
  • B. Góc \(\beta \) phải nhỏ
  • C. Góc \(\gamma \) phải lớn
  • D. Góc \(\alpha \) phải nhỏ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Góc \(\gamma \) phải lớn

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA