Bài tập 3 trang 31 SGK Công nghệ 11

Giải bài 3 tr 31 sách GK CN lớp 11

Trong hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân, các thông số cơ bản bằng bao nhiêu?

Gợi ý trả lời bài 3

  • Hình chiếu trục đo vuông góc đều là hình chiếu có phương chiếu 1 vuông góc với mặt phẳng chiếu, có 3 hệ số biến dạng bằng nhau p = q = r = 1 và có góc trục đo \(\widehat{X’O’Z’}= \widehat{X’O’Y’}= \widehat{Y’O’Z’} =120^{\circ}\)
  • Hình chiếu trục đo xiên góc cân là hình chiếu có phướng chiếu 1 không vuông góc vói mp chiếu, mp toạ độ XOZ đặt song song với mặt phẳng hình chiếu, có hệ số biến dạng p=r=1; q=0,5 và góc trục đo \(\widehat{X’O’Z’}= 90^{\circ};\widehat{X’O’Y’}= \widehat{Y’O’Z’} =135^{\circ}\)

-- Mod Công Nghệ 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 31 SGK Công nghệ 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.