ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 31 SGK Công nghệ 11

Giải bài 3 tr 31 sách GK CN lớp 11

Trong hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân, các thông số cơ bản bằng bao nhiêu?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 
  • Hình chiếu trục đo vuông góc đều là hình chiếu có phương chiếu 1 vuông góc với mặt phẳng chiếu, có 3 hệ số biến dạng bằng nhau p = q = r = 1 và có góc trục đo \(\widehat{X’O’Z’}= \widehat{X’O’Y’}= \widehat{Y’O’Z’} =120^{\circ}\)
  • Hình chiếu trục đo xiên góc cân là hình chiếu có phướng chiếu 1 không vuông góc vói mp chiếu, mp toạ độ XOZ đặt song song với mặt phẳng hình chiếu, có hệ số biến dạng p=r=1; q=0,5 và góc trục đo \(\widehat{X’O’Z’}= 90^{\circ};\widehat{X’O’Y’}= \widehat{Y’O’Z’} =135^{\circ}\)

 

-- Mod Công Nghệ 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 31 SGK Công nghệ 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1