ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1 trang 31 SGK Công nghệ 11

Giải bài 1 tr 31 sách GK CN lớp 11

Trình bày cách xây dựng hình chiếu trục đo.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Giả sử một vật thể có gắn hệ tọa độ vuông góc OXYZ với các trục tọa độ đặt theo ba chiều dài, rộng và cao của vật thể. Chiếu vật thể cùng hệ tọa độ vuông góc lên mặt phẳng hình chiếu (p’) theo phương chiếu l (l không song song với (P') và không song song với các trục tọa độ). Kết quả trên mặt phẳng (P’) nhận được một hình chiếu của vật thể và hệ tọa độ 0’X’Y’Z. Hình biểu diễn đó gọi là hình chiếu trục đo của vật thể. Vậy hình chiếu trục đo là hình biểu diễn ba chiều của vật thể được xây dựng bằng phép chiếu song song.

-- Mod Công Nghệ 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 31 SGK Công nghệ 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON