YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 163 SGK Công nghệ 11

Bài tập 3 trang 163 SGK Công nghệ 11

Nêu một số khái niệm cơ bản về động cơ đốt trong.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải:

Điểm chết: Điểm chết của pittông là vị trí mà tại đó pit-tông đổi chiểu chuyên động

Lời giải chi tiết

Các khái niệm

- Điểm chết: Điểm chết của pittông là vị trí mà tại đó pit-tông đổi chiểu chuyên động. Có hai loại điểm chết:

+ Điểm chết dưới (ĐCD) là điểm chết mà tại đó pit-tông ở gần tâm trục khuỷu nhất 

+ Điểm chết trên (ĐCT) là điểm chết mà tại đó pit-tông ở xa tâm trục khuỷu nhất.

- Hành trình: Hành trình pittông là quãng đường mà pit-tông đi được giữa hai điểm chết.

- Thể tích công tác: Thể tích công tác vct là thể tích xilanh giới hạn bởi hai điểm chết.

- Chu trình làm việc của động cơ đốt trong: Khi động cơ làm việc, trong xilanh diền ra lần lượt các quá trình : nạp, nén. cháy - dãn nở và thải, tổng hợp cả bổn quá trình đó gọi là chu trình làm việc của động cơ.

- Thể tích toàn phần là thể tích xilanh khi pittong ở ĐCD.

- Thể tích buồng cháy là thể tích xilanh khi pittong ở ĐCT.

- Tỉ số nén là tỉ số giữa thể tích toàn phần và thể tích buồng cháy.

- Kì là một phần của chu tình diễn ra tỏng một hành trình của pittong.

-- Mod Công Nghệ 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 163 SGK Công nghệ 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF