ADMICRO
UREKA

Bài tập 13 trang 164 SGK Công nghệ 11

Bài tập 13 trang 164 SGK Công nghệ 11

Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống bồi trơn cưỡng bức (theo sơ đồ cho trước - hình 25.1)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải:

Quan sát hình 25.1 rút ra câu trả lời

Lời giải chi tiết:

- Trường hợp làm việc bình thường : Khi động cơ làm việc, dầu bôi trơn được bơm 3 hút từ cacte 1 và được lọc sạch ở bầu lọc 5, qua van 6 tới đường dầu chính 9, theo các đường 10, 11 và 12 để đến bôi trơn các bề mặt ma sát của động cơ, sau đó trờ về cacte. Bầu lọc dầu 5 là loại bầu lọc li tâm, một phần dầu trong bầu lọc được dur J để tạo momen quay cho bầu lọc, sau đó dầu tự chảy về cacte.

- Các trường hợp khác :

+ Nếu áp suất dầu trên các đường vượt quá giá trị cho phép, van 4 sẽ mơ đe một phần dầu chảy ngược về trước bơm.

+ Nếu nhiệt độ dầu cao quá giới hạn định trước, van 6 đóng lại, dầu đi qua két làm mát 7, được làm mát trước khi chảy vào đường dầu chính 9.

-- Mod Công Nghệ 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 164 SGK Công nghệ 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF