ADMICRO
UREKA

Bài tập 9 trang 164 SGK Công nghệ 11

Bài tập 9 trang 164 SGK Công nghệ 11

Có mấy loại cơ cấu phân phối khí ? Hãy nêu tên và đặc điểm cấu tạo của mỗi loại.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải:

- Có 2 loại cơ cấu phân phối khí:

+ Cơ cấu phân phối khí dùng van trượt.

+ Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp:

Lời giải chi tiết

* Có 2 loại cơ cấu phân phối khí:

- Cơ cấu phân phối khí dùng van trượt.

- Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp:

+ Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp đặt.

+ Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp treo

* Đặc điểm:

- Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp treo:

+ Xupáp được dẫn động bằng một cam, con đội, đũa đẩy, cò mổ.

+ Trục cam được dẫn động do trục khuỷu qua cặp bánh răng phân phối.

+ Số vòng quay của trục cam bằng ½ số vòng quay của trục khuỷu.

- Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp đặt:

Mỗi xupáp được một cam dẫn động thông qua con đội

-- Mod Công Nghệ 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 164 SGK Công nghệ 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF