ADMICRO
UREKA

Bài tập 22 trang 164 SGK Công nghệ 11

Bài tập 22 trang 164 SGK Công nghệ 11

Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm (theo sơ đồ cho trước - hình 29.2).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải:

Căn cứ nguyên lí làm vuệc của hệ thống đánh lửa điện tử và quan sát hình 29.2

Lời giải chi tiết:

- Khi khoá K mở, Rôto quay:

    + Nhờ Đ1 trong nửa chu kì dương của sức điện động của cuộn Wn được tích vào tụ Ct, lúc đó điot Đđk khoá.

    + Khi tụ Ct đầy điện thì cũng có nửa chu kì dương của sức điện động trên cuộn Wđk qua điốt Đ2 đặt vào cực điều khiển (Đđk) → Đđk mở → xuất hiện tia lửa điện ở bugi.

    + Dòng điện đi theo trình tự: Cực + (CT­) → Đđk → Mat → W1 → Cực (-) Ct.

    + Do có dòng điện thứ cấp phóng qua cuộn W1 trong thời gian cực ngắn (tạo ra xung điện) làm từ thông trong lõi thép của bộ tăng điện biến thiện → W2 xuất hiện sức điện động rất lớn → tạo ra tia lửa điện bugi.

- Khi khoá K đóng: Dòng điện từ Wn về Mát, bugi không có tia lửa điện, động cơ ngừng hoạt động.

-- Mod Công Nghệ 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 164 SGK Công nghệ 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF