ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Chế biến lương thực thực phẩm - Công nghệ 10

Nếu các em có những khó khăn về nội dung bài học, bài tập liên quan đến Công nghệ 10 Bài 44 Chế biến lương thực thực phẩm từ bài tập SGK, sách tham khảo. Các trang mạng cộng đồng Công nghệ HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (7 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1