ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 67 SGK Công nghệ 10

Giải Câu 1 trang 67 Công nghệ 10

Thế nào là sự sinh trưởng, sự phát dụng của vật nuôi? Cho ví dụ.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

- Sự sinh trưởng là sự tăng về lượng tức là sự tăng trưởng về khối lượng, kích thước của cơ thể.

- Sự phát dục là sự tăng về chất tức là sự hoàn thiện các chức năng sinh lí, sự hoàn thiện các cơ quan, bộ phận của cơ thể.

- Ví dụ: Sự sinh trưởng là sự tăng khối lượng của lợn, sự kích dục là gà trống biết gáy.

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 67 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1