ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 126 SGK Công nghệ 10

Giải Câu 1 trang 126 Công nghệ 10

Nêu mục đích của công tác bảo quản các loại hạt, củ giống trong sản xuất.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Mục đích của công tác bảo quản các loại hạt, củ giống:

    + Giữ độ nảy mầm của củ, hạt.

    + Hạn chế tổn thất về số lượng, chất lượng hạt.

Để duy trì giống nhằm tái sản xuất, đảm bảo đa dạng sinh học.

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 126 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1