ADMICRO
UREKA

Bài tập 1 trang 115 SGK Công nghệ 10

Giải Câu 1 trang 115 Công nghệ 10

Em hãy trình bày cơ sở khoa học của việc ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất vac xin và thuốc kháng sinh.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Người ta cấy ADN tái tổ hợp (ADN tạo ra bằng cách ghép ADN cần thiết vào ADN thể truyền) vào một tế bào vi khuẩn. Khi tế bào này phát triển nhanh thì các phân từ ADN tái tổ hợp cũng được nhân lên.

Sau đó ta chiết, tách, tinh chế thu lấy những phân tử ADN mang đoạn gen cần thiết để sử dụng vào các mục đích khác nhau

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 115 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON