Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 20 Khí hậu và cảnh quan trên trái đất

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Nhiệt độ ở đới khí hậu nhiệt đới là: 

  • A. Trung bình trên 20"C
  • B. Trung bình trên 10"C
  • C. Trung bình trên 30"C
  • D. Trung bình trên 25"C
 • Câu 2:

  Lượng mưa trung bình năm ở đới khí hậu nhiệt đới là: 

  • A. 500mm đến 1000mm
  • B. 500mm đến 1500mm
  • C. 100mm đến 500mm
  • D. 1000mm đến 2500mm
 • Câu 3:

  Lượng mưa trung bình năm ở đới khí hậu ôn đới là: 

  • A. 500 mm đến 1500 mm.
  • B. 500 mm đến 1000 mm.
  • C. 500 mm đến 2000 mm.
  • D. 1000 mm đến 2500 mm.
 • Câu 4:

  Nhiệt độ trung bình ở đới khí hậu hàn đới: 

  • A. Luôn trên 10"c
  • B. Trên 20"c
  • C. Luôn dưới -50"c
  • D. Luôn dưới -10"c
 • Câu 5:

  Lượng mưa trung bình năm rất thấp ở đới khí hậu hàn đới là bao nhiêu? 

  • A. 1500mm
  • B. 700mm
  • C. Dưới 500mm
  • D.  1000mm

Được đề xuất cho bạn