Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 21 Con người và môi trường địa lí

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu):

 • Câu 1:

  Hoạt động sản xuất nông nghiệp của con người ở các châu lục rất đa dạng, gồm có

  • A. Nông nghiệp, công nghiệp
  • B. Trồng trọt và chăn nuôi.
  • C. Nông, công, thương nghiệp
  • D. Thương nghiệp, nông nghiệp
 • Câu 2:

  Hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng làm thay đổi cảnh quan môi trường theo chiều hướng

  • A. Tích cực
  • B. Không ảnh hưởng đến môi trường Địa lý
  • C. Tiêu cực
  • D. A, C đúng
 • Câu 3:

  Con người khai thác các kiểu, các loại khí hậu và địa hình để

  • A. Trồng trọt
  • B. Chăn nuôi
  • C. Công nông nghiệp
  • D. A, B đúng
 • Câu 4:

  Điều kiện tự nhiên là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển

  • A. Nông nghiệp
  • B. Công nghiệp
  • C. Thương nghiệp
  • D. A, B, C đúng
 • Câu 5:

  Hãy cho biết hoạt động nông nghiệp đã ảnh hưởng tích cực đến môi trường như thế nào?

  • A. Cánh đồng, trang trại
  • B. Khu nông nghiệp trù phú.
  • C. Sử dụng đất không hợp lí.
  • D. A, B đúng
 • Câu 6:

  Hãy cho biết hoạt động nông nghiệp đã ảnh hưởng tích cực đến môi trường như thế nào?

  • A. Cánh đồng, trang trại
  • B. Khu nông nghiệp trù phú.
  • C. Sử dụng đất không hợp lí.
  • D. A, B đúng

Được đề xuất cho bạn