Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 19 Địa hình với tác động của nội lực, ngoại lực

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Ngoại lực là?

  • A. Lực phát sinh từ lớp vỏ trái đất.
  • B. Lực phát sinh từ bên trong trái đất.
  • C. Lực phát sinh từ các thiên thể trong hệ mặt trời.
  • D. Lực phát sinh từ bên ngoài trên bề mặt trái đất.
 • Câu 2:

  Tác nhân của ngoại lực là?

  • A. Sự nâng lên và hệ số của vỏ trái đất theo chiều thẳng đứng.
  • B. Yếu tố khí hậu các dạng nước, sinh vật và con người.
  • C. Sự uốn nếp các lớp đá..
  • D. Sự đứt gãy các lớp đất đá.
 • Câu 3:

  Nguồn năng lượng sinh ra ngoài lực chủ yếu là?

  • A. Nguồn năng lượng từ đại dương (sóng , thủy triều, dòng biển .. )
  • B. Nguồn năng lượng từ các vụ thử hạt nhân.
  • C. Nguồn năng lượng từ bức xạ mặt trời.
  • D. Nguồn năng lượng từ lòng đất.
 • Câu 4:

  Tác động của ngoại lực lên bề mặt trái đất

  • A.  Động dất
  • B. Núi lửa
  • C. Tạo ra cảnh quan lạ, đẹp thu hút khách du lịch.
  • D. a, b, c đúng
 • Câu 5:

  Nội lực: 

  • A. Lực phát sinh từ lớp vỏ trái đất.
  • B. Lực phát sinh từ bên trong trái đất.
  • C. Lực phát sinh từ các thiên thể trong hệ mặt trời.
  • D. Lực phát sinh từ bên ngoài trên bề mặt trái đất.

Được đề xuất cho bạn