Địa lý 8 Bài 19: Địa hình với tác động của nội lực, ngoại lực

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Mỗi địa điểm trên Trái Đất đều chịu sự tác động thường xuyên, liên tục của nội lực và ngoại lực. Sự thay đổi bề mặt đất đã diễn ra trong suốt quá trình hình thành và tồn tại của Trái Đất. Ngày nay bề mặt đất vẫn đang tiếp tục thay đổi. Mời các em cùng tìm hiểu bài học này: Bài 19: Địa hình với tác động của nội lực, ngoại lực

Tóm tắt lý thuyết

1. Tác động của nội lực lên bề mặt trái đất

  • Nội lực là lực sinh ra từ bên trong trái đất.

Châu lục

Phân bố các địa hình lớn

Dãy núi

Sơn nguyên

Đồng bằng

Châu á

Hymalaya, Anđác, Thiên Sơn, Côn Luân, Xai-ân, Uran

Trung Xibia, Arâp, Iran, Tây Tạng, Đê can

Tây Xibia, Hoa Bắc, MêKông, Ấn Hằng

Châu Mĩ

Coocđie, Apalat

Sơn nguyên Bra-xin

Trung tâm

Châu Âu

Anpơ, Bang-căng, Cacpat, Uran

 

Đông Âu, Trung lưu

Châu Phi

Atlat, Drê-kenpec

Sơn nguyên Êtiôpia, Sơn guyên Đông phi

 

  • Các hiện tượng tạo núi cao, núi lửa trên mặt đất do vận động trong lòng đất tác động lên bề mặt trái đất.

2.Tác động của ngoại lực lên bề mặt trái đất

  • Ngoại lực là lực sinh ra ở bên ngoài bề mặt trái đất.
  • Mỗi địa điểm trên trái đất đều chịu sự tác động thường xuyên, liên tục của nội lực và ngoại lực. Sự thay đổi bề mặt trái đất diễn ra trong suốt quá trình hình thành và tồn tại của trái đất. Ngày nay bề mặt của trái đất vẫn đang tiếp tục thay đổi.
  • Ảnh hưởng tích cực:

    • Dung nham núi lửa đã phân hoá làm đất trồng tốt cho cây công nghiệp.

    • Tạo ra cảnh quan lạ, đẹp thu hút khách du lịch.

  • Hạn chế: Động dất, núi lửa gây thiệt hại về người và của.

Lời kết

Hi vọng đây là tài liệu giúp các em học sinh trong quá trình học tập và ôn thi. Chúc các em học tốt.

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách Giải bài tập Địa lý 8 Bài 19 ở cuối bài học và tham gia làm Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 19 có 10 câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em có thể tham khảo bài học tiếp theo: Bài 20: Khí hậu và cảnh quan trên trái đất

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

Được đề xuất cho bạn