ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Your phone numbers _____ in the phone directory.

  • A. can’t be listed
  • B. is never listed
  • C. can be listed
  • D. may list

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Chủ ngữ chỉ vật “your phone number” -> Câu bị động: S+ can +be+ PP.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31602

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề tuyển sinh Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF