• Câu hỏi:

  You left the keys in the car,______________.

  • A. that was rather careless of you
  • B. it was rather careless of you
  • C. who was rather careless of you
  • D. which was rather careless of you

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC