ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập

  • A. Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh thành lập quốc gia tư sản.
  • B. Mở đường cho Chủ nghĩa Tư bản phát triển ở Bắc Mĩ.
  • C. Thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ La-tinh.
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10102

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON