AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không đúng khi nói về cách làm bài nghị luận về một bài thơ?

  • A. Phân tích nhân vật trữ tình.
  • B. Phân tích tình huống.
  • C. Phân tích hình ảnh.
  • D. Phân tích biện pháp tu từ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>