ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không đúng khi nói về cách làm bài nghị luận về một bài thơ?

  • A. Phân tích nhân vật trữ tình.
  • B. Phân tích tình huống.
  • C. Phân tích hình ảnh.
  • D. Phân tích biện pháp tu từ.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 294

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1