YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hệ điều hành là  

  • A. phần mềm ứng dụng.            
  • B. phần mềm hệ thống.
  • C. phần mềm văn phòng.
  • D. phần mềm tiện ích.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 138603

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF